Naujienos
Faktinės per praėjusius 2018 metus bendrovės patirtos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklose sąnaudos
     


     

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“

Faktinės per praėjusius 2018 metus bendrovės patirtos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklose sąnaudos, (Eur)

 
             

         

   

Sąnaudų straipsniai

Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas

Rezervinės galios užtikrinimo veiklos verslo vienetas

Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais

Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo  veiklos verslo vienetas

 
 

Šilumos įsigijimo sąnaudos

 

2 596 085

80 000

864

226

139

 

Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos

93 777

0

0

0

0

 

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

2 243

0

9 610

0

0

 

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

0

0

32 428

0

0

 

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

4 324

0

134 082

6 704

949

 

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

11 998

0

15 811

12 388

529

 

Personalo sąnaudos

 

40 210

0

155 531

65 608

59 544

 

Mokesčių sąnaudos

 

698

0

61 193

124

180

 

Finansinės sąnaudos

 

169

0

460

120

74

 

Administracinės sąnaudos

1 102

0

8 493

5 257

1 369

 

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

85

0

1 509

11 848

964

 

Kitos paskirstomos sąnaudos

675

0

3 381

8 373

4 306

 

IŠ VISO :

 

 

 

2 751 365

80 000

423 362

110 648

68 054

 

 

Atgal Spausdinimo versija