Naujienos
Nuo 2023 m. vasario 1 d. keičiasi bendrovės tiekiamo geriamojo vandens su nuotekų tvarkymu kainos


Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (toliau - VERT) 2022  m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 03E-1773 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė naujas bendrovės tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios vidutiniškai  didėja 0,96 Eur/kub. m. (be PVM). Pagrindinė  kainų augimo priežastis, lyginant su dabar galiojančiomis vandens  kainomis yra žymus elektros energijos kainų šuolis. Atsižvelgiant į tai, kad pagal naują elektros energijos tiekimo sutartį sudarytą su nepriklausomu elektros energijos tiekėju UAB „Elektrum Lietuva“ Bendrovei nuo 2022 m. gruodžio 1 d. taikoma vidutinė elektros energijos kaina (0,6210 Eur/kWh), lyginant su šiuo metu galiojančioje pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams suskaičiuotoje geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėje kainoje buvo įvertinta elektros energijos kaina (0,1735 Eur/kWh), o dabar faktinė galiojanti yra 257,9 proc. didesnė. VERT vadovaudamasis Įstatymo 33 straipsnio 23 dalimi bei Metodikos 16.4, 16.5 ir 16.7 papunkčiais perskaičiavo Bendrovės galiojančias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Taip pat  skaičiavimuose įvertinta perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio faktinė vidutinė 0,1859 Eur/kWh elektros energijos kaina.

Nuo 2023 m. vasario 1 d. vartotojai mokės:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Nauja kaina, Eur/m3 su PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3:

3,99

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

3,94

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3:

4,04

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo ir individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3:

3,92

 

Bendrovei nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo su nuotekų tvarkymu kainos su sąlyga, kad susidaręs skirtumas tarp elektros energijos rinkos kainos įvertinant protingumo kriterijų atitinkančią elektros tiekėjo paslaugos kainą ir Sutartyje nustatytos kainos vadovaujantis Metodikos 9.1 papunkčiu bus eliminuojamas iš sąnaudų už praėjusį laikotarpį ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainoje nebus vertinamos nepagrįstos dėl elektros kainų skirtumo susidariusios sąnaudos už ateinantį laikotarpį.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokesčiai nesikeičia, jie lieka galioti kaip anksčiau patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-222 „Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ apskaitos prietaisų priežiūros mokesčių patvirtinimo“:

 

1.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis

Mato vnt.

Mokestis nuo 2022-11-01 su PVM

 
 
 

1.1

vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/butui

Eur/butui per mėn.

1,71

 

1.2

vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name, Eur/apskaitos prietaisui

Eur/per mėn. už apsk. pr.

1,00

 

1.3

Abonentams (vidutinis), Eur/apskaitos prietaisui

 Eur/per mėn. už apsk. pr.

2,09

 

Iš jų, diferencijuojant pagal diametrą:

 

 

 

skaitiklio skersmuo 15 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

1,03

 

skaitiklio skersmuo 20 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

2,54

 

skaitiklio skersmuo 25 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

3,59

 

skaitiklio skersmuo 32 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

3,59

 

skaitiklio skersmuo 40 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

8,57

 

skaitiklio skersmuo 50 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

8,65

 

skaitiklio skersmuo 65 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

11,56

 

skaitiklio skersmuo 80 mm

Eur per mėn. už apsk. pr.

12,50

 

 

 

 

 

 

Atgal Spausdinimo versija

incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1