Naujienos
Bendrovė jau metų pabaigoje užtikrins kokybišką geriamojo vandens tiekimą savivaldybės gyventojams

Bendrovė jau metų pabaigoje užtikrins kokybišką geriamojo vandens tiekimą savivaldybės gyventojams

 

Bendrovė nuosekliai vykdo geriamojo vandens tiekimo su nuotekų tvarkymu veikloje investicijų įgyvendinimą, siekiant pagerinti vandens kokybę, nes atliekant  vandens tyrimus, tose vandenvietėse, kuriose nėra įrengti vandens gerinimo t. y. nugeležinimo įrenginiai, gaunami tyrimų rezultatai  su padidintu geležies kiekiu, todėl bendrovė iš gyventojų gaudavo nusiskundimų dėl tiekiamo nekokybiško geriamojo vandens. Geriamojo vandens tyrimai atliekami nepriklausomose akredituotose laboratorijose. Atliktų kas ketvirtį tyrimų protokolai talpinami bendrovės internetiniame tinklalapyje. Bendrovė yra priėmus sprendimą iki 2023 metų pradžios visose savivaldybės teritorijose kur yra centralizuotai tiekiamas geriamas vanduo įrengti vandens gerinimo įrenginius. Iš viso bendrovė eksploatuoja 19 vandenviečių, kuriose įrengti 33  giluminiai siurbliai. 2021 metais išgauta - 926,7 tūkst. m3 ir į tinklą patiekta paruošto geriamojo vandens -  921,5 tūkst. m3. 2021 metais bendrovė  Kazokiškių,  Beižionių, Daugirdiškių kaimuose įrengė vandens gerinimo įrenginius su pastatais, kurių bendra investicinė vertė – 106,8 tūkst. Eur. 2022 metais liko įrengti  Subartėnų, Balceriškių, Jagelonių ir Laičių kaimuose vandens gerinimo įrenginius, kurių planuojama investicijų vertė – 54,50 tūkst. Eur.  Šie vandentvarkos investiciniai projektai yra  sėkmingai vykdomi ir metų pabaigoje bus pradėti eksploatuoti.

Bendrovė bus viena iš pirmųjų vandentvarkos įmonių visoje respublikoje, kur bus tiekiamas kokybiškas geriamas vanduo visiems savivaldybės vartotojams.

                                                                                                  

Atgal Spausdinimo versija