Naujienos
Patalpų nuoma

 

 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, nuo š. m. vasario 1 d., 5 metų laikotarpiui  išnuomoja 212,49 m2 bendro naudingo ploto patalpas, esančias Elektrinės g. 8, Elektrėnai, skirtas maitinimo paslaugoms teikti.

Minimali nuomos kaina – 1,20 Eur be PVM per mėn. už 1 m2.

Nuomos sutartis bus sudaryta su asmeniu (fiziniu ar juridiniu), pasiūliusiu didžiausią nuomos kainą.

Raštiškus pasiūlymus su nurodyta nuomos kaina prašome pateikti užklijuotame ir antspauduotame voke UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, Elektrinės g. 8, Elektrėnai 209 kab., iki 2023-01-23 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, dėl Elektrinės g. 8, Elektrėnai maitinimo patalpų nuomos, neatplėšti iki 2023-01-23 10.00 val.

Kartu su pasiūlymu pateikiami:

1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

2. nustatytąja tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;

3. banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotas dokumentas apie sumokėtą pradinį (2 mėnesių) nuompinigių įnašą į UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ sąskaitą, įm. kodas 181613656, a.s. LT 33 7044 0600 0169 8944, SEB bankas.

4. banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis mokestis, numeris, banko pavadinimas, kodas ir adresas.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšti 2023-01-23 10.00 val.

Dėl informacijos apie nuomojamą turtą kreiptis telefonu: 8 614 43881.

 

Atgal Spausdinimo versija