Naujienos
Informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo elektros energijos paskirstymą
Viešojoje erdvėje pasirodžius diskusijoms apie daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo sunaudotą elektros energiją ir jos paskirstymą informuojame, kad UAB “Ignitis” kiekvieną mėnesį teikia UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ duomenis apie daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose suvartotus el. energijos kiekius už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją, o UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliaiapskaičiuoja įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal el. energijos tiekėjo pateiktus duomenis.
Pažymėtina, kad vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais (toliau – Nuostatai), administratoriui nėra numatyta prievolė nurašyti el. apskaitos prietaisų rodmenis. Administratoriaus pareiga – proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoti įmokas už bendrosioms namo reikmėms sunaudotą elektros energiją pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir sutartis su elektros energijos tiekėjais (Nuostatų 8.5. p.). UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neturi sutarties su elektros energijos tiekėju dėl elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo ir deklaravimo, todėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nenurašo ir nedeklaruoja el. energijos prietaisų rodmenų, tik apskaičiuoja ir paskirsto įmokas už sunaudotą elektros energiją bendrosioms namo reikmėms, bet tai atlieka pagal UAB “Ignitis” pateiktus duomenis.
Atgal Spausdinimo versija

incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1