Naujienos
Dėl išaugusių mokesčių už apšildymą š. m. sausio mėnesį

Bendrovė informuoja, kad š. m. sausio mėnesio vidutinė aplinkos temperatūra buvo žymiai žemesnė, lyginant su praėjusiais metais. Sausio mėnuo buvo šalčiausias per šį šildymo sezoną ir jo vidutinė aplinkos temperatūra sudarė -3,90 C, kai 2023 m. sausio mėn. buvo tik 0,90 C, 2022 m. sausio mėn. buvo  -0,30 C. Dėl žemesnės vidutinės aplinkos temperatūros išaugo ir didesnis šilumos poreikis apšildymui. Š. m. sausio mėn. buvo realizuota - 10416,51  MWh, 2023 m. sausio mėn. – 9205,84 MWh ir 2022 m. sausio mėn. – 8667,23 MWh. Šaltesnis šių metų sausis apie 13,15 proc. padidino daugiabučių šildymui realizuotos šilumos kiekius, lyginant su praėjusių metų sausio mėnesiu. Sąskaitų dydis tiesiogiai priklauso nuo suvartojamo šilumos kiekio šildymui, o jo dydis proporcingas vidaus patalpų ir išorės lauko temperatūrų skirtumui – tai yra kuo žemesnė išorės temperatūra, tuo daugiau šiluminės energijos reikia palaikyti reikiamą vidaus temperatūrą gyvenamuosiuose namuose. Todėl buvo suvartotas didesnis šilumos kiekis gyvenamųjų pastatų šildymui, o tai turėjo įtakos ir mokesčių padidėjimui už apšildymą butuose.

Statistika rodo, kad didžiausią poveikį galutinėms šildymo išlaidoms daro energetinė pastato kokybė. Šilumos suvartojimas vienam kvadratui ploto apšildyti tame pačiame mieste gali skirtis iki 10 kartų. Tai priklauso nuo pastato dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsio būklės. Didelę įtaką turi ir vidaus vamzdynų sistemos subalansavimas, papildomi prijungti šildymo prietaisai, šilumos punkto automatizavimo lygis ir gyvenamųjų namų atlikta renovacija (atnaujinimas).

Atgal Spausdinimo versija

incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5