Naujienos
Bendrovės faktinės per 2023 metus patirtos sąnaudos šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklose, EUR

Bendrovės faktinės per 2023 metus patirtos  sąnaudos  šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklose, EUR

 

Paslaugos

Sąnaudų straipsniai

Reguliuojamos veiklos pavadinimas

Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas

Rezervinės galios užtikrinimo veiklos verslo vienetas

Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienetas

Šilumos įsigijimo sąnaudos

3562572

0

0

0

0

Kuro (dujos) sąnaudos šilumos energijai gaminti

190740

0

0

0

0

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

11307

0

48304

0

0

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

0

0

30842

0

0

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

0

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

2641

100

201112

145

664

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

10313

13837

46968

873

1290

Personalo sąnaudos

49991

2873

312742

22147

109585

Mokesčių sąnaudos

695

24

126094

33

161

Finansinės sąnaudos

0

0

0

0

0

Administracinės sąnaudos

2155

322

13943

452

2172

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

609

157

6431

217

1043

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

0

0

0

0

0

Kitos paskirstomos sąnaudos

767

23

1996

31

151

Iš viso:

3831790

17336

788432

23898

115067

 

 

Atgal Spausdinimo versija

incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5
incorrect array size: 1
incorrect array size: 5