Naujienos
Susirinkimų grafikas

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 23 d. VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Projektų administratorius UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pasirašė valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis šių namų:

  1. Semeliškių g. 57, Vievis;
  2. Semeliškių g. 77, Vievis;
  3. Semeliškių g. 101, Vievis;
  4. Semeliškių g. 105, Vievis;
  5. Semeliškių g. 107, Vievis;
  6. Trakų g. 1, Vievis;
  7. Liepų g. 28, Vievis;
  8. Liepų g. 28A, Vievis;
  9. Naujoji g. 9, Vievis;
  10. Draugystės g. 11, Elektrėnai.

 

Projektų administratorius UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2018 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 54 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“  k v i e č i a  daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus, dėl kurių pasirašytos valstybės paramos teikimo sutartys, dalyvauti susirinkime, dėl lėšų skolinimosi daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo.              

 

Susirinkimų grafikas:

 

                      Vievio miesto daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai kviečiami 2018 m. lapkričio 6 d. 18.00 val.  į susirinkimą, kuris vyks Vievio gimnazijos aktų salėje, esančioje adresu Šviesos g. 4a, Vievis, Elektrėnų sav. 

 

Daugiabučio namo, esančio Draugystės g. 11, Elektrėnai butų ir kitų patalpų savininkai kviečiami 2018 m. lapkričio 7 d. 18.00 val. į susirinkimą, kuris vyks UAB “Elektrėnų komunalinis ūkis” 206 kab. (antrame aukšte), adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai.                                                                               

Atgal Spausdinimo versija