Naujienos
Informacija apie komunalinių atliekų išvežimo paslaugų kainas
   
   


Informuojame, kad nuo 2020 m.  lapkričio 1 d. keičiasi komunalinių atliekų išvežimo (toliau – KA) kainos visiems šios paslaugos vartotojams.

Elektrėnų savivaldybės taryba 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. VI.TS-249 patvirtino naujas komunalinių atliekų išvežimo kainas:

Daugiabučių namų gyventojams  keičiasi komunalinių atliekų išvežimo kainos, kurios  didėja 0,0169  Eur/m2 su PVM arba 20,4 proc. palyginus su iki šiol galiojančiomis KA kainomis. KA išvežimo kainos didėja dėl:

- dėl naujos šiukšliavežės įsigijimo (būtinos, įrengus naujus pusiau požeminius mišrių komunalinių atliekų konteinerius) kaštų;

- dėl žymiai išaugusių didelių gabaritų atliekų surinkimo ir išvežimo kaštų;

- dėl pusiau požeminių konteinerių plovimo ir dezinfekavimo kaštų;

- dėl pusiau požeminių konteinerių užpildymo sekimo ir kontrolės kaštų.

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. daugiabučių namų gyventojams komunalinių atliekų išvežimo kainos yra:

 

Pavadinimas

Įmokos dedamoji

Apmokestinamasis parametras

Įmokos dedamosios dydis per mėnesį,

Eur/m2 su PVM

Daugiabučių namų gyvenamosios bei kitos paskirties (komercinės ir pan.) patalpos (butai)

Pastovioji

Plotas

0,0123

Kintamoji

Plotas

0,0976

 


Individualių namų gyventojams keičiasi  KA kainos, kurios  didėja 10,4 proc. palyginus su iki šiol galiojančiomis KA kainomis. KA išvežimo kainos didėja dėl:

- didelių gabaritų atliekų surinkimo ir išvežimo iš seniūnijų (1 kartą per ketvirtį).

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. individualių namų gyventojams komunalinių atliekų išvežimo kainos yra:

- pastovi dalis nesikeičia, lieka ta pati – 0,5194 Eur/turto objektui;

- kintamoji dalis:

 

Eil.

Nr.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa), m3

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo (1 kartas) įkainis, Eur su PVM

1.

0,12

3,19

2.

0,14

3,73

3.

0,24

6,39

4.

1,1

29,26

 

Įstaigoms ir įmonėms  keičiasi  komunalinių atliekų išvežimo kainos, kurios  didėja 6,4 proc. palyginus su iki šiol galiojančiomis KA kainomis. KA išvežimo kainos didėja dėl:

- naujos  šiukšliavežės VOLVO FM įsigijimo kaštų.

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įmonėms ir įstaigoms komunalinių atliekų išvežimo kainos yra:

- pastovi dalis nesikeičia, lieka ta pati;

- kintamoji dalis:

 

Eil.Nr.

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio dydis (talpa), m3

Mišrių komunalinių atliekų konteinerio ištuštinimo (1 kartas) įkainis, Eur su PVM

1.

0,12

2,61

2.

0,14

3,05

3.

0,24

5,23

4.

1,1

23,98

 

Atgal Spausdinimo versija