Naujienos
Nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Elektrėnų savivaldybės gyventojams ir kitiems vartotojams nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi bendrovės tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. Galiojusios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos buvo patvirtintos Elektrėnų savivaldybės tarybos 2019-08-28 sprendimu Nr. V.TS – 121 ir galioja iki šiol. Bendrovei suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir Elektrėnų savivaldybės tarybai patvirtinus 2020-11-25 sprendimu Nr. V.I. TS – 271 nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalios naujos geriamojo vandens  tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos:

 

 

Paslaugos pavadinimas

Kaina su PVM

Daugiabučių namų gyventojams

Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, Eur/m3,

Iš jų:

Geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur/m3

Nuotekų tvarkymo kaina, Eur/m3

2,42

 

1,17

1,25

Geriamojo vandens atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

-kai įrengtas geriamojo vandens atsiskaitomasis  apskaitos prietaisas, Eur/butui per mėn.;

-kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, Eur/butui per mėn.

 

1,90

0,35

Individualių namų gyventojams

Geriamojo vandens kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3

Iš jų:

Geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur/m3

Nuotekų tvarkymo kaina, Eur/m3

2,19

 

1,06

1,13

Geriamojo vandens atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros mokestis vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms įvaduose, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.:

-kai įrengtas geriamojo vandens atsiskaitomasis  apskaitos prietaisas, Eur/prietaisui per mėn.;

-kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens  atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, Eur/namui per mėn.

 

 

1,13

0,22

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m3 (kai neprijungta prie centralizuotų nuotekų tinklų).

8,95

Abonentams (įmonėms, organizacijoms)

Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m3

Iš jų:

Geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur/m3

Nuotekų tvarkymo kaina, Eur/m3

 

2,17

 

1,07

1,10

Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3

Iš jų:

Geriamojo vandens tiekimo kaina, Eur/m3

Nuotekų tvarkymo kaina, Eur/m3

2,31

 

1,21

1,10

Vidutinė geriamojo vandens  atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, diferencijuojamą pagal apskaitos prietaisų diametrus:

       -  Ø 15 mm – 3,57 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

       -  Ø 20 mm – 3,68 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

                -  Ø 25 mm – 3,79 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

       -  Ø 32 mm – 3,94 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;.

       -  Ø 40 mm – 4,11 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

       -  Ø 50 mm – 4,75 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

       -  Ø 65 mm – 5,27 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

      -  Ø 80 mm – 6,21 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

4,86

 

 

 

 

 

 

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m3

0,29

 

Daugiabučių namų gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina didės 0,18 Eur už kub. m. Geriamojo vandens atsiskaitomojo apskaitos prietaiso priežiūros  mokestis nesikeičia.

Individualių namų gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina didės  0,18 Eur už kub. m. Geriamojo vandens atsiskaitomojo apskaitos prietaiso priežiūros mokestis nesikeičia.

Įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina didės  0,18 Eur už kub. m. su PVM. Geriamojo vandens atsiskaitomojo apskaitos prietaiso priežiūros mokestis nesikeičia.

Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina  nesikeičia. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina didėja dėl:

-        per ataskaitinį laikotarpį pasikeitusių infliacijos indekso ir realizacijos kiekių;

-        darbo užmokesčio sąnaudų;

-        bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų;

-        bendrovės atliktų investicijų grąžos.

Bendrovė sėkmingai vykdė 2017-2020 metams numatytą veiklos ir plėtros planą. 2019 m. faktiškai buvo įgyvendinta investicijų ir įsigyta bei pradėta eksploatuoti naujo turto už 1085,50 tūkst. Eur, iš kurių 638,64 tūkst. Eur ilgalaikio turto įsigyta panaudojus Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšas ir savivaldybės skiriamas subsidijų ar dotacijų lėšas. Likusi dalis lėšų yra bendrovės nuosavos ar skolintos lėšos. Pagrindinės 2019 m. įgyvendintos (eksploatuojamos) investicijos/įsigytas ilgalaikis turtas yra geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Kareivonyse (131,63 tūkst. Eur, iš jų 94,21 tūkst. Eur ES fondų ir savivaldybės skiriamos subsidijų lėšos), nuotekų valymo įrenginių statyba Pakalniškėse (124,82 tūkst. Eur, iš jų 88,70 tūkst. Eur ES fondų ir savivaldybės skiriamos subsidijų lėšos), vandentiekio ir nuotekų tinklų tarp Sabališkių g. ir Žilvičių g. įrengimas (109,42 tūkst. Eur, iš jų54,48 tūkst. Eur ES fondų ir savivaldybės skiriamos subsidijų lėšos), bei pagal Veiklos ir plėtros planą Nr. 2 2017 m. planuotos investicijos, tačiau tik 2019 m. įgyvendintos ir pradėtos eksploatuoto investicijos: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Elektrėnuose (478,83 tūkst. Eur, iš jų 339,91 tūkst. Eur ES fondų ir savivaldybės skiriamos subsidijų lėšos) ir vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra (Lingių g. kvartalo II etapas) (124,41 tūkst. Eur, iš jų 61,35 tūkst. Eur ES fondų ir savivaldybės skiriamos subsidijų lėšos).

Atgal Spausdinimo versija