Naujienos
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo žymiai mažesnis daugiabučių namų techninės priežiūros tarifas


Nuo š. m. sausio 1 d. daugiabučių namų gyventojams bus skaičiuojamas techninės priežiūros tarifas, kuris bus vietoj  eksploatacinio tarifo. Dabartinis techninės priežiūros tarifas paskaičiuotas remiantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. D1-354 patvirtinta „Daugiabučių namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika“. Šioje metodikoje reglamentuojama, kad daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifas  apskaičiuojamas vertinant tik metines darbo laiko sąnaudas, skirtas namo nuolatiniam stebėjimui - 24 val. ir periodinėms apžiūroms – 16 val., taikant koeficientus Kd – namo ploto įvertinimo ir Ky  - namo techninės priežiūros ypatumus. Šis tarifas kiekvienam namui bus skirtingas, kadangi bus vertinamas pagal namo plotą ir kiekvieno namo ypatumus. Pvz. keliuose Vievio miesto daugiabučiuose nėra centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo, ar  stogai yra šlaitiniai ir t.t. Šis tarifas svyruos nuo 0,0143 Eur/m2 iki 0,0241 Eur/m2 su PVM ir kuris bus žymiai mažesnis iki šiol galiojusio eksploatacinio tarifo – 0,0726 Eur/m2 su PVM. Atkreiptinas dėmesys, kad  kiekvienam namui atsiras darbų sutvarkyti bendro naudojimo patalpų, inžinerinės įrangos ar bendrų namo konstrukcijų remonto, defektų ar avarijų likvidavimo būtinumas, o už šiuos atliktus darbus patirtos sąnaudos  bus paskaičiuotos papildomai, išdalinant  visiems buto savininkams pagal plotą ir pateikta atskira eilute sąskaitoje.

Informuojame gyventojus, kad į administravimo tarifą yra įskaičiuoti atliekami darbai nesusiję su techninės priežiūros darbais. Į administravimo darbus įtraukti: bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas reikiamos informacijos gyventojams. Remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Dalyvavimas viešuose aptarimuose, susirinkimuose su gyventojais,  gyventojų susirinkimų protokolų vedimas, jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas. Balsavimo, apklausų raštu organizavimas. Veiklos rezultatų apibendrinimas. Informacijos teikimas, susirinkimai su gyventojais. Rangos darbų konkursų organizavimas, vadovaujantis paslaugų kainų ir kokybės kriterijais, sutarčių remontui ar rekonstrukcijai sudarymas. Vykdomų rangos darbų kontrolė. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams paskaičiavimas ir paskirstymas, sąskaitų–pranešimų spausdinimas, butų ir kitų patalpų apskaitos tvarkymas. Pažymų, ataskaitų butų savininkams rengimas, išdavimas. Ataskaitų ruošimas ir informacijos teikimas.  Atliktų darbų iš namo kaupiamųjų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas.

Prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas, skolų išdėstymas susitartam laikotarpiui, kontrolė, atstovavimas teismuose ir t.t. Dispečerinės (su avarine tarnyba)  išlaikymas, susijęs su daugiabučių namų administravimu.

 

 

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ ekonomistė Birutė Malevičiūtė

 

Atgal Spausdinimo versija