Naujienos
Patalpų nuoma

Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ skelbia viešą patalpų nuomos konkursą išnuomoti bendrovei nuosavybės teise priklausančias 1567,40 m² ploto gamybinės - administracinės (1393,62 m² gamybinės paskirties ir  173,78 m² administracinės paskirties) paskirties patalpas adresu Obenių  g. 40, Elektrėnuose, registro Nr.44/325684, unikalus Nr. 7996-2036-6781. Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 1254 eurų (0,80 euro už 1 m²) ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas).  Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su šių patalpų aptarnavimu.

Nuomos trukmė – ne mažiau penkerių metų.

              Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 2 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas). Turto nuomos konkurso organizavimo išlaidas padengia nuomotojai. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos bendrovės administracijai (208 kab., Elektrinės g. 8, Elektrėnai) iki 2020 m. sausio 14 d. 14 val. darbo dienomis bendrovės administracijos darbo laiku.   

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai pateikia dokumentus užklijuotame ir antspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Turto nuomos konkursui “ ir nurodytas patalpų adresas. Voke turi būti pateikta:

  • laisvos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas;
  • siūlomas tikslus nuompinigių dydis;
  • juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
    • nustatytąja tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;  
    • banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotas dokumentas apie sumokėtą pradinį (2 mėnesių) nuompinigių įnašą į UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ sąskaitą, įm. kodas 181613656, a. s.  LT 33 7044 0600 0169 8944,   SEB bankas,
    • banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis mokestis, numeris, banko pavadinimas, kodas ir adresas.

Vokai atplėšiami 2020 m. sausio 14 d. 14.30 val. Elektrinės g. 8, Elektrėnuose.

Su Negyvenamų patalpų nuomininkų parinkimo tvarka galima susipažinti bendrovės tinklalapyje adresu /index.php?-1602306689.

Dėl informacijos apie išnuomojamas patalpas ir jo apžiūros kreiptis į Vytą  Barzdaitį, tel.  8 626 14 832, e. p. vytas.barzdaitis@eku.lt.

Atgal Spausdinimo versija