Naujienos
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ nustatytos naujos šilumos bazinės kainos dedamosios

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019-12-13 nutarimu Nr. 03E-864  vienašališkai nustatė  UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. VERT kainas nustatė vienašališkai, kadangi Elektrėnų savivaldybės taryba per nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą nepatvirtino konkrečių šilumos kainų vartotojams. Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybių taryboms per nustatytą terminą nepatvirtinus šilumos kainų, VERT gali kainas nustatyti vienašališkai. Sprendimas įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d., tačiau naujas šilumos kainos paskaičiavimas bus taikomas nuo  2020 m. vasario mėnesio. Paskutinį kartą bendrovei buvo nustatytos perskaičiuotos šilumos kainų dedamosios  2015 metų lapkričio mėnesį.

Šilumos kainos dedamosios susideda iš kintamosios dedamosios, pastoviosios dedamosios ir papildomos dedamosios. Kintamoji dedamoji susideda iš šilumos pirkimo, gamybos kainos ir norminių šilumos perdavimo tinklais nuostolių ir priklauso nuo kiekvieno mėnesio pirktos ar gaminamos  šilumos kainos, kuri kinta ir keičiasi priklausomai nuo dujų, biokuro kainų šalies rinkoje. Sumažėjus šilumos norminiams nuostoliams,  mažėja šilumos kintamoji dedamoji - 0,10 ct/kWh. Pastovioji dedamoji didėja nuo 0,82 ct/kWh iki 1,16 ct/kWh. Tai įtakoja būtinųjų sąnaudų padidėjimas: bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo, sąskaitų parengimo, pateikimo, skolų administravimo, šilumos rezervo užtikrinimo, turto nusidėvėjimo, įsisavinant naujas šilumos ūkio investicijas ir turto grąžos sąnaudos. Papildoma dedamoji susideda iš nepadengtų praėjusio laikotarpio  mokestinių įsipareigojimų sąnaudų - 0,02 ct/kWh ir rezervinės galios užtikrinimo iš Lietuvos energija gamyba, AB (dabar Ignitis gamyba, AB) sąnaudų – 0,15 ct/kWE-864h. Įvertinus visas dedamąsias šilumos kaina didės 0,41 ct/kWh be PVM arba 8,1 proc.

Atgal Spausdinimo versija