Naujienos
Patalpų nuomos konkursas

Uždaroji akcinė bendrovė „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ skelbia viešą patalpų nuomos konkursą išnuomoti bendrovei nuosavybės teise priklausančias negyvenamas patalpas:

 1. sandėliavimo paskirties  19,84 m² ploto, esančias Elektrinės g. 8, Elektrėnuose, rūsyje,  registro Nr.44/1493675, unikalus Nr. 7700-2306-6804:6905. Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 28 eurai (1,42 euro už 1 m²) ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas). 
 2. administracinės – komercinės paskirties  199,47 m² ploto, esančias Obenių  g. 40, Elektrėnuose, antrame aukšte, registro Nr.44/325684, unikalus Nr. 7996-2036-6781. Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 100 eurų (0,50 euro už 1 m²) ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas). 

              Nuomos trukmė – ne mažiau penkerių metų. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su šių patalpų aptarnavimu.

              Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 2 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas). Turto nuomos konkurso organizavimo išlaidas padengia nuomotojai. Paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos bendrovės administracijai (208 kab., Elektrinės g. 8, Elektrėnai) iki 2019 m. vasario 4 d. 14 val. darbo dienomis bendrovės administracijos darbo laiku.   

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse, arba jų įgalioti atstovai pateikia dokumentus užklijuotame ir antspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Turto nuomos konkursui “ ir nurodytas patalpų adresas. Voke turi būti pateikta:

 • paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas;
 • siūlomas tikslus nuompinigių dydis;
 • juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
  • nustatytąja tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro;  
  • banko įstaigos (skyriaus, filialo) išduotas dokumentas apie sumokėtą pradinį (2 mėnesių) nuompinigių įnašą į UAB „ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ sąskaitą, įm. kodas 181613656, a. s.  LT 33 7044 0600 0169 8944,   SEB bankas,
  • banko įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis mokestis, numeris, banko pavadinimas, kodas ir adresas.

Vokai atplėšiami 2019 m. vasario 4 d.:

- 14.30 val. dėl sandėliavimo paskirties  patalpų, esančių Elektrinės g. 8, Elektrėnuose;

- 14.45 val. dėl administracinės – komercinės paskirties  patalpų, esančių Obenių  g. 40, Elektrėnuose.

Dėl informacijos apie išnuomojamas patalpas ir jo apžiūros kreiptis į Vytą  Barzdaitį, tel.  8 626 14 832, e. p. vytas.barzdaitis@eku.lt
Atgal Spausdinimo versija